Tek Yumurta İkizlerinin Genetik Yapıları Aynı mı?

Kaynak: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/

Tek yumurta ikizlerinin DNA’larının bire bir aynı olduğu düşünülür. Hatta bu yüzden çevresel etmenlerin sağlığı, kişiliği ve tercihleri nasıl etkileyeceği üzerine yapılan araştırmalar tek yumurta ikizleri ile yürütülür. Ancak İzlandalı araştırmacılar tarafından yapılan ve Nature Genetics dergisinde yayımlanan bir çalışma, tek yumurta ikizlerinin gen dizilerinde ortalama %5,2 oranında farklılık olduğunu ortaya koydu. 

Çalışma kapsamında 381 tek yumurta ikizinin genetik materyalinin tamamı yani genomu çözümlendi. Gen yapısı çözümlenen ikizlerden yalnızca 38’inin genomunun tamamen aynı olduğu tespit edildi ve geri kalanında çeşitli farklılıklar bulundu. Araştırmacılar bu durumun embriyoların ikizleri oluşturmak üzere ayrıldığı sırada ya da bunun hemen sonrasında meydana gelen mutasyonlardan kaynaklandığını ve yaşam boyunca devam ettiğini düşünüyor.

 

Çalışma kapsamında ayrıca ikizlerde meydana gelen mutasyonların sonraki nesle aktarılıp aktarılmadığı da incelendi. Bunun için ikizlerden birinde bulunan ancak diğerinde ve eşinde olmayan mutasyonların çocuklarında bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Burada 246 katılımcıdan 36’sının çocuklarına mutasyonlu genleri aktardığı tespit edildi.

Tek yumurta ikizlerinde oluşan farklılıklar genellikle çevresel etmenlerle açıklanıyor. Ayrıca ikizlerden birine özgü olan mutasyonlar göz ardı edilebilir şeklinde değerlendiriliyor. Hâlbuki otizm ve diğer gelişimsel bozukluklarda, üreme hücrelerinde bulunan ya da embriyo gelişim sürecinin erken dönemlerinde ortaya çıkan mutasyonların rol oynadığı biliniyor. Bu yüzden araştırmacılar genetik olarak aktarılan hastalıkların modellenmesinde bu erken dönem mutasyonlarının etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyor. 

Yorum Yaz


*