Nedir Bu Asit Yağmurları?

Kaynak: https://www.nkfu.com/asit-yagmurlari-hakkinda-gercekler-zararlari-etkileri-hakkinda-ilginc-bilgiler/

Hidrojen iyonu seviyesi yüksek olmasından dolayı asidik özellik gösteren, her türlü yağmur ve yağış şekline asit yağmurları denilir. Yüksek hidrojen iyonu seviyeleri, yağmurun pH değerini düşürür ve sudaki hayvan ve bitkilere zarar verir ve binalardaki boyaların soyulmasına, çelik yapıların, köprülerin ve taş heykelleri paslanmasına neden olabilir. Asit yağmurları, sülfür dioksit ve azot oksit emisyonların, atmosferdeki su molekülleri ile reaksiyona girip asit ürettiğinde ortaya çıkar. Daha 1600’lerde hava kirliliği (atmosfer kirliliği) ile asit yağmurları arasındaki ilişkinin keşfedilmiş olmasına rağmen, asit yağmurları ilk kez 1852’de Manchester, İngiltere’de dikkate alınmaya başlandı. İngiliz Hükümeti, 1970’lerden beri atmosferdeki bu emisyonların azaltılması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır ve çabaları çok olumlu sonuçlar vermiştir.

Asit Yağmuru Hakkında Gerçekler:

 • Asit yağmurları volkanik patlamalar, yanan kömür ve hatta çürüyen bitkiler sebebiyle bile oluşabilir.
 • Asit yağmuru cildinizi çürütemez. Genellikle normal yağmurdan farklı bir tada veya kokuya sahip değildir.
 • Asit yağmuru yaratan kükürt dioksit ve azot oksit, kanser, astım ve hatta kalp hastalığı gibi hastalıklara neden olabilir. Bunlar havada bulunur, yağmurun içinde değil.
 • Asit yağmurundaki asit bir otomobilin boyasına zarar verebilir, ancak arabayı eritmez.
 • Asit yağmuru aslında bir ormanı öldürebilir. Asit yağmuru, ışıklarını ve besin maddelerini engelleyerek ağaçlardaki yaprakların ölmelerine sebep olabilir. Aynı zamanda topraktaki asitliği değiştirerek ağaçların ve diğer bitki yaşamının büyümesini imkansız hale getirir. Ayrıca toprak ve bitki hayatını zehirler.
 • Asit yağmurları suya düştüğünde, akarsuların, göllerin ve nehirlerin pH’ını değiştirir ve Phı değişen su, sudaki balıklara ve diğer yaşama toksik hale gelir.
 • Asit yağmurunun pH değeri 4.3 iken, saf suyun pH değeri 7’de nötrdür.
 • Asit yağmuru, sirke ve portakal suyu ile yaklaşık aynı pH değerine sahiptir.
 • Yağmur, asit yağmuru olarak adlandırılan tek yağış türü değildir. Kar, sis ve hatta toz, asit yağmuru ile aynı zararlı toksinleri içerebilir.
 • Asit yağmurunun oluşmasına büyük oranda sebep olan kükürt dioksit, fosil yakıtların yakılmasıyla üretilir ve birçok endüstriyel işlemin bir yan ürünüdür.
 • Kanada’ya ulaşan asit yağmuru, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki emisyonların sonucudur.
 • Asit yağmuruna büyük katkıda bulunan azot oksit, arabaların, fırınların ve diğer ekipmanların egzozuyla üretilir.
 • Asit yağmurunu azaltmak için büyük çabalara rağmen, yine de göllerdeki su canlıları ölüyor. Kuzey Amerika’da 95.000 göl, asit yağmuru sebebiyle hasar görmüştür.

Yorum Yaz


*