Modern Tıp Tarihi Anadolu’da Başladı

Kaynak: https://worldarkeoloji.blogspot.com/

İnsan fizyolojisinin bir parçası olan hastalıkların tedavisi tarihte ve günümüzde olduğu gibi toplumların en hayati meselelerinden biri olmuştur. Durum böyleyken tüm toplumlar için hastalıklar ve tedavi yöntemlerine dair farklı yaklaşımlar ve yöntemler ortaya çıkmıştır. Tıbbın gelişmediği dönemlerde Antik çağ Yunanistanda hastalıkları tedavi ettiğine inanılan Asklepeios tanrı kültü yaygındır.

Modern tıbbın temelleri 5. yüzyılda atılmış ve modern tıp bu dönemde bilimsel bir zemin kazandı. Her ne kadar bilimsel temelleri bu yüzyılda atılmış olsa da eski gelenekler toplumdaki geçerliliğini olduğu gibi koruyordu. Tıp alanında bilgi birikiminin artması, gözlem ve deneysel sonuçların elde edilmesi uzun zaman veya en azından belli bir süreç gerektirmekteydi. Sonuçta 5. yüzyılda bilimsel temelleri atılan Tıbbın asıl gelişimi daha sonraki yüzyıllarda daha anlamlı bir hale geldi.

Yunanlar hastalıkların tedavisi için çeşitli yollara başvuruyordu. Bunun için büyüler yapıyor; tanrılara kurbanlar adayıp yine tanrılara dua edip onların rızasını kazanmak istiyorlardı. Hastalar sağlık tanrısı Asklepios tapınaklarında “tapınak uykusuna” yatıp uyku esnasında görmüş olduğu rüyalarda tanrıyı görebilmesiyle hastalıklardan kurtulacaklarına inanıyorlardı.

Asklepios tapınağına gelen hastaların yoğunluğu ve çeşitli semptomlar göstermeleri bu tapınakta çalışan rahipler için inceleme fırsatı doğurmuştu. Bu rahipler hastalar üzerinde ilaçlar uygulayıp hastalık için bazı tedavi usulleri belirliyorlardı.

Bu dönemlerde sağlık merkezi olarak ün kazanan şehirler Kos, Knidos ve Croton gibi şehirlerdi. Bu dönemde Crotonlu Demodekes Pers kralı Dareios’un sarayında hekim olarak çalışmış iyi bir üne sahipti.

Mö. 460’lı yıllarda doğduğu tahmin edilen Kos’lu (istanköy) Hipokrat tıp alanına yeni bir bir bakış açısı getirdi. Hipokrat’a göre her hastalığın bir nedeni olduğu bu nedeni bulabilmek içinse insan bedeninin incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Hipokrat’ın bu görüşü bugün de geçerli olmak üzere modern tıbbın temelini oluşturmaktadır.

Hellenistik dönemlerde tıp alanında deneysel çalışmalar ve anatomik araştırmalar yapmak yaygın bir hale geldi.

Yorum Yaz


*