Meslektaşlarına “Ellerinizi yıkayın” diyen doktorun acı sonu

Sizlerle tıp dünyasından bir bilgi paylaşmak istiyorum. Macar doktor İgnaz Semmelweis, 1847’de Viyana’da doğum yapan kadınların yüksek ateşten ölüm nedenini bulurDoktorlar ellerini yıkamadan üstelik doğumun kolay olması için ellerini yağa batırıp doğum yaptırdıkları için hastalar mikrop kapıp ölmektedir. Semmelweis, doktorlardan ellerini dezenfektan bir suyla yıkamalarını ister. Viyana Tabip Odası el yıkamanın hekimi hastanın yanında küçük düşürdüğü görüşüyle onu meslekten men eder. Yoksulluk içinde bir suçlu gibi akıl hastanesinde gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğünde henüz 47 yaşındadır. Semmelweis, modern tıbbın en önemli koşullarından asepsi ve antisepsinin fikir babasıdır.  /Tuluyhan Uğurlu 

Aşağıdaki bilgi WIKIPEDI’DAN alınmıştır:

Ignaz Philipp Semmelweis antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. “Annelerin kurtarıcısı” lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10- %35 oranları arasında ölümcül idi. Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi’nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.
El yıkamanın ölüm oranını % 1’in altına düşürdüğünü gösteren kitaplarına rağmen, Semmelweis’in gözlemleri zamanın yerleşik bilimsel ve tıbbi görüşleriyle çelişti ve fikirleri tıp topluluğu tarafından reddedildi. Semmelweis bulguları için kabul edilebilir hiçbir net bilimsel açıklama sunamamıştır ve bazı doktorlar Semmelweis’in hasta sağlığı için ellerin yıkanılması önerisini küçük düşürücü ve rahatsız edici bulmuşlardır. Meslektaşlarının giderek artan yoğun tepkisi sonucunda Semmelweis, 1865 yılında, sinir krizleri geçirmeye başlamış ve sonunda bir arkadaşı tarafından akıl hastanesine hapsettirilmiştir. Hastaneye alındıktan sadece 14 gün sonra, 47 yaşında, gardiyanlar tarafından dövüldükten sonra, muhtemelen sağ elinde dayak sonrası oluşan kangrenden kaynaklananan bir yaradan ötürü öldü.
Semmelweis’in uygulaması, Louis Pasteur tarafından mikrop teorisi ile doğrulandı ve yaptığı uygulamalar ölümünden sadece birkaç yıl sonra yaygın bir şekilde kabul gördü. Aynı zamanlarda Pasteur’ün araştırmalarına etki eden Joseph Lister, Semmelweis’in hijyenik yöntemlerini uygulamış ve üzerinde çalışmalar yapmıştır.

Yorum Yaz


*