Kitap hala akılda en kalıcı öğrenme yolu

Küçük çocuklar ekranda değil de kağıt üzerinde bir şeyler okurken daha çok anlarlar.
Norveç’te 1100’den fazla 10 yaşında çocuk ile ilki dijital ortam ikincisi ise kitap üzerinden olmak kaydıyla iki ayrı platformda anlama testi gerçekleştirildi.
Bilim adamları, öğrencilerin neredeyse üçte birinin (yüzde 30) kağıt testi yaparken daha iyi performans gösterdiğini bulguladı.
Çocukların yarısından fazlası (yüzde 53) arasında fark yoktu. Yüksek performans gösteren kızlar dijital ortama yönelimli okumaya geçişten en çok etkilenenler oldu.
Bu çalışmaya öncülük eden araştırmacılar şimdi dijital öğrenme araçlarını öğrenmeye daha fazla dahil edebilmek için neler yapılabilir konusunda detaylı bir yaklaşım arama çağrısında bulunuyorlar.
Bir çağrı niteliği taşımakta
Modern sınıf düzenlemeleri özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte çevrimiçi kaynaklara daha fazla yer verilmesi gerektiğini destekliyor, bu durum hem öğrenciler hem de öğretmenler için çok değerli hale gelmiştir.
Çalışma, dijital kaynakların sahip olabileceği faydayı kabul etmekle birlikte, bir kitabın aksine bir ekran kullanmaya zorlandığında çoğu çocuk için okuma yeteneğinin kötüleştiğinin tartışılmaz olduğunu söylüyor.

Computers and Education dergisinde yayınlanan çalışmada yazılan araştırmacılar, bulgunun dijital ekranları kullanmaya alışkın olan ve bebeklikten itibaren dijital anlayışlı olan bir popülasyonda meydana geldiğini söylüyor.

Bilim adamları, “Bu bulgu Norveçli çocukların dijital cihazlara ve internete bolca erişmelerine ve deneyimlemelerine rağmen gerçekleşiyor” diyor.
Araştırmacılar, tutarsızlığın, ekranda okurken geliştirilen kötü alışkanlıklardan ve kaydırmak zorunda kalmanın zayıf performansından kaynaklanmakta olabileceğini söylüyorlar.

Makale yazarları şöyle özetliyor: ‘Tüm beceri düzeylerindeki öğrencilerin dijital bir testte kağıda göre daha kötü performans gösterdiğine dair bulgularımız, ilköğretimde dijital teknolojilerin uygulanması hakkında daha ince detaylandırılmış bir bakış açısı gerekliliği konusunda acil bir çağrı/bir sinyal oluşturması uyarısıdır. Özellikle okuduğunu anlama konusunda ortamın belirlediği koşulların iyileştirilmesi için politika yapıcılara, okul yöneticilerine ve eğitimcilere bir çağrı niteliği taşımaktadır.”

Kitap okumak çocuk yaşta gelişime ne katar?
Bilimsel olarak ‘nedensel bilgi’ olarak bilinen bu ekstra bilgi parçaları, çocuklarda var olan şeylerin nasıl çalıştığını anlamanın doğal ihtiyacını ele alır.

Çocuklar bu cevaplar verildiğinde okudukları şeyle daha çok ilgilenirler ve onları okumaları için cesaretlendirir ve iç kitap kurtlarının gelişmesine izin verir.

Çocukları kitap okumaya motive eden faktörleri bulmak önemlidir, çünkü genç yaştan okumak erken okuryazarlık ve dil becerilerini geliştirir.

Yorum Yaz


*