Genetik düzenleme ile iki anne fareden fare üretildi

Kaynak: Oğuz Sezgin
https://www.gercekbilim.com/

 

Çin Bilimsel Akademisi’nden bilim insanları iki anne fareden sağlıklı bir fare üretmeyi başardı. Ayrıca iki farklı babadan da bir yavru üretseler de yavru ancak birkaç gün yaşayabildi.11 Ekim’de Cell Stem Cell dergisinde yayınlanan araştırmada, aynı cinsten bireyler için yavru üretmek için ortayaçıkan engelleri ortadan kaldırmak için kök hücre kullanımı ve gen düzenleme hedefleri ele alınıyor. “Memelilerin, neden sadece cinsel yollar üredikleri sorusuyla ilgileniyorduk. geçmişte üreme ve rejenerasyonu birleştirdiğimiz bazı bulgular vardı, bu nedenle iki dişi ebeveynle daha normal bir fare yada iki erkek bireyle daha normal bir fare üretilip üretilemeyeceğini araştırıyoruz. Araştırmamızda haploid(tek kalıtımsal-yarı kromozomlu) kök hücreler kullanarak gen silme yapıyoruz, “diyor yardımcı kıdemli yazar Qi Zhou Bazı sürüngenler, amfibiler ve balıklar aynı cinsten tek ebeveynle üreyebiliyor, fakat aynı olay fertilizasyon teknolojisi ile bile oldukça zor.  Memelilerde, belli maternal veya paternal genler, genomik imprinting olarak adlandırılan bir mekanizma ile germ hattı gelişimi sırasında kapatıldığından, hem anne hem de babadan genetik materyal almayan yavrular gelişimsel anormallikler yaşayabilir veya yaşayamayabilir. Araştırmacılar erginleşmemiş yumurtalardan basılan bu genleri silerek, bimaternal fareler üreterek (yani iki anneli) daha öncesinde üretim yapmıştı. “Buna rağmen, üretilen farelerde halen deformasyonlar gözleniyor, fakat metot pratik değil kullanımı oldukça zor “ diyor Zhou.

İki anneli sağlıklı fareler üretmek için, Zhou,yardımcı yazar Baoyang Hu,diğer yardımcı yazar Wei Li ve meslektaşları haploid embriyonik kök hücreler (ESCs) kullandı. Yarısı normal kromozom ve sadece bir bireyden gelen DNA içeren bu hücrelerin başarıda anahta olduğunu belirtiyorlar. Araştırmacılar iki anneden gelen fareyi , dişi ebeveyn DNA’sı içeren haploid ESC’lerden genomun üç baskılama bölgesini silerek ve başka bir dişi farenin yumurtaları içine enjekte ettiler. Böylece 210 embriyodan 29 canlı fare üretildi. Üretilen fareler normalde, yetişkin hale geçtiler ve kendi doğumlarını yaptılar. Haploid ESC kullanmanın faydalarından biri de problematik genlerden önce , daha az maternal veya paternal genlerin ifade edilmesi durumu mevcut. “Bu araştırmada haploid ESCler;  primordiyal embriyo hücreleri, yumurta öncüleri(precursor) ve sperme daha çok benziyor. Gametlerdeki genomik baskılar silinebilir,” diyor Hu.

Çin Bilimsel Akademisi’nden bilim insanları iki anne fareden sağlıklı bir fare üretmeyi başardı. Ayrıca iki farklı babadan da bir yavru üretseler de yavru ancak birkaç gün yaşayabildi.11 Ekim’de Cell Stem Cell dergisinde yayınlanan araştırmada, aynı cinsten bireyler için yavru üretmek için ortayaçıkan engelleri ortadan kaldırmak için kök hücre kullanımı ve gen düzenleme hedefleri ele alınıyor. “Memelilerin, neden sadece cinsel yollar üredikleri sorusuyla ilgileniyorduk. geçmişte üreme ve rejenerasyonu birleştirdiğimiz bazı bulgular vardı, bu nedenle iki dişi ebeveynle daha normal bir fare yada iki erkek bireyle daha normal bir fare üretilip üretilemeyeceğini araştırıyoruz. Araştırmamızda haploid(tek kalıtımsal-yarı kromozomlu) kök hücreler kullanarak gen silme yapıyoruz, “diyor yardımcı kıdemli yazar Qi Zhou Bazı sürüngenler, amfibiler ve balıklar aynı cinsten tek ebeveynle üreyebiliyor, fakat aynı olay fertilizasyon teknolojisi ile bile oldukça zor.  Memelilerde, belli maternal veya paternal genler, genomik imprinting olarak adlandırılan bir mekanizma ile germ hattı gelişimi sırasında kapatıldığından, hem anne hem de babadan genetik materyal almayan yavrular gelişimsel anormallikler yaşayabilir veya yaşayamayabilir. Araştırmacılar erginleşmemiş yumurtalardan basılan bu genleri silerek, bimaternal fareler üreterek (yani iki anneli) daha öncesinde üretim yapmıştı. “Buna rağmen, üretilen farelerde halen deformasyonlar gözleniyor, fakat metot pratik değil kullanımı oldukça zor,           “ diyor Zhou.

İki anneli sağlıklı fareler üretmek için, Zhou,yardımcı yazar Baoyang Hu,diğer yardımcı yazar Wei Li ve meslektaşları haploid embriyonik kök hücreler (ESCs) kullandı. Yarısı normal kromozom ve sadece bir bireyden gelen DNA içeren bu hücrelerin başarıda anahta olduğunu belirtiyorlar. Araştırmacılar iki anneden gelen fareyi , dişi ebeveyn DNA’sı içeren haploid ESC’lerden genomun üç baskılama bölgesini silerek ve başka bir dişi farenin yumurtaları içine enjekte ettiler. Böylece 210 embriyodan 29 canlı fare üretildi. Üretilen fareler normalde, yetişkin hale geçtiler ve kendi doğumlarını yaptılar. Haploid ESC kullanmanın faydalarından biri de problematik genlerden önce , daha az maternal veya paternal genlerin ifade edilmesi durumu mevcut. “Bu araştırmada haploid ESCler;  primordiyal embriyo hücreleri, yumurta öncüleri(precursor) ve sperme daha çok benziyor. Gametlerdeki genomik baskılar silinebilir,” diyor Hu.

 

Yorum Yaz


*