Category: TARİH/ARKEOLOJİ

Mezopotamya: İki Nehrin Arası

Kaynak: https://arkeofili.com/ Bu toprakların sakinleri astronomiden matematiğe ve mimariye kadar birçok farklı alanda çok sayıda keşfe ve gelişime imza attı. Mezopotamya, günümüzde Irak’ın tümü, Suriye’nin doğusu, Türkiye’nin güneydoğusu, Batı İran’ın ve Kuveyt’in ise bir kısmını kapsayan geniş alanı ifade ediyor. Kökeni Antik Yunanca olan Mezopotamya kelimesi “iki nehrin arasındaki toprak” anlamına geliyor; burada bahsedilen nehirler…

Urartu Ordusunun Savaş Sırları

Kaynak: https://www.urartular.com.tr/ Urartu ordusunun yapısal karakteri hakkında, Urartu ve Assur yazılı kaynaklarının yanında Urartu yerleşme alanları ve nekropollerinde bulunan silah ve at koşum takımları ile Urartu tunç eserler üzerindeki savaş ve asker tasvirlerinden yola çıkarak bir şeyler söylenebilir. Ordunun dini niteliği daima vurgulanır. Kral tanrının buyruğu ve kudretiyle sefere çıkar. Bazen tanrı Haldi’nin kendisi mızrağı…

Eski İstanbul’un Antik Tiyatrosu Nerede?

Kaynak: ÖMER ERBİL (Radikal Arşiv) Neolitik dönem MÖ 6500 yılları bulgularına bile ulaşılan İstanbul’da antik tiyatro ile ilgili bilimsel bir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Tarihi Yarımada’da kazma vurulan her yerden kültür varlığı çıkarken tiyatro ile ilgili henüz bir bulguya rastlanılmaması antik kaynaklarda işaret edilen yerin doğru olduğunu gösteriyor. Kaynaklara göre Topkapı Sarayı’nın bulunduğu akropolden Sarayburnu’na…

Hititler Döneminde Yaşanan Veba Salgını

Hitit Üniversitesi sosyal medya hesapları üzerinden “Pandemi Söyleşileri” düzenledi. Söyleşiye katılan Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, “Tarihte Kaydedilen İlk Pandemi: Hititlerde Veba” konulu bir sunum yaptı. Hititçe belgeler sayesinde günümüzden yaklaşık 3 bin 500 yüz yıl önce o dönemin dünyasına bir süreliğine de olsa hükmeden Hititlerin, zor salgın günlerinde neler yaşadıklarını tahmin etme…

Sümerlere Göre İnsanlığın Kökeni Nereden Geliyor?

Kaynak: https://www.facebook.com/groups/195280305297 Yazar : Erdem Khazar Ozturk   Sümer veya “uygar kralların ülkesi”, günümüzde Irak olan Mezopotamya’da MÖ 4500 civarında hüküm sürdü. Sümerler, kendilerine has ayrıntılı dil ve yazı, mimari ve sanat, astronomi ve matematik sistemiyle gelişmiş bir medeniyet yarattılar. Onların dini sistemleri, yüzlerce tanrıdan oluşan karmaşık bir sistemdi. Eski metinlere göre, her Sümer şehri…

Kayalarla Bütünleşmiş Bir Abide: Tuşba Kalesi

Kaynak: https://www.urartular.com.tr/ Van Gölü hemen doğu kıyısında ovanın ortasında sıra dışı bir kaya yükseltisi olarak yükselen Van Kalesi çok uzaklardan bile etkileyici bir siluete sahiptir. Kale’nin yerleştiği bu konglomera kayalık doğu batı yönünde yaklaşık 1350 metre uzunluğundadır. Genişliği yer yer 200 m’ye, yüksekliği ise kimi yerlerde 100 m’ye kadar çıkmaktadır. Kuzey yönünde nispeten alçak teraslar…

Midas, Gordion ve Frigya

Kaynak: https://kulturelcisi.com/frigyalilar/ Frigyalılar M.Ö. XII. yüzyılda Hititlerin yıkılmasına yol açan göçler sırasında boğazlar yoluyla batıdan Anadolu’ya gelmişlerdir. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara yörelerine yerleşmişlerdir. Bu bölge M.Ö. 1000 yıllarından itibaren Frigya olarak anılmıştır. M.Ö. 750’den sonra güçlü bir devlet kurdular. Devletin kurucusu Gordios, başşehri Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Kral Midas Dönemi’nde Frigyalılar būtün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya…

Urartularda Dokumacılık

Kaynak: https://www.urartular.com.tr/ Urartu’da dokumacılığa ilişkin bilgiler Karmir-Blur, Patnos, Hasanlu gibi kazı merkezlerinden gelen az sayıda arkeolojik bulgu, birkaç yazılı belge ve daha çok metal ve taş eserleri üzerindeki tasvirlerin yorumlanmasından gelir. Urartu coğrafyasında yaşam biçimi ve ekonomik üretimde hayvancılık daima en önemli unsur olmuştur. Özellikle küçükbaş hayvanlardan elde edilen yün dokumacılığın birincil hammadde kaynağını oluşturur.…

Doğu’dan Batı’ya Açılan Pencere: Ankara Palas

Cumhuriyet döneminin Başkent’teki simge yapılarından Ankara Palas 1927’de açıldı. Uzun yıllar üst düzey yabancı heyetler ile uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı. Ankara Ulus’taki İkinci Meclis binasının karşısında olması nedeniyle politikanın merkez noktasıydı. 1930’larda milletvekilleri, sanatçılar ve gazeteciler burada buluşur, günlük politika değerlendirmelerinde bulunurlardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Meclis konuşmalarından sonra günün yorgunluğunu…

Sümerlerde Adapa Efsanesi

Kaynak: https://www.mitolojisi.com/adapa-efsanesi/ Adapa Mezopotamya mitolojisinde yaratılmış ilk insandır. Adapa Sümer kralları listesi’nde ulusun ilk lideri olarak geçer.Farklı biçimlerinde Oanes ve Alulim olarak da anıldığı olmuştur. Akadca’da ismi adamu, erkek insan anlamına gelir. Öykü Tevrat anlatılarında yer alan yasak meyveden yiyen Âdem ile Havva’nın cennetten atılması öyküsü ile ilişkilendirilmektedir. Adapa antik Eidug şehrinin kralıydı. Enki tarafından yaratıldığına inanılırdı,…