Araştırmalar gizemli bir atanın DNA mirasını ortaya çıkardı

Kaynak: Independent Türkçe

Yeni bir antik genom analizi; insan aile ağacının farklı dallarının kendi aralarında çok kez melezleştiğini ve bazı insanların eski, bilinmeyen bir atanın DNA’sını taşıdığını gösterdi.

Yaklaşık 50 bin yıl önce bir grup insanın (Homo sapiens) Afrika dışına göç ettiği ve Avrasya’da daha önce bu coğrafyaya yayılmış Neandertallerle melezleştiği biliniyordu. 

Ancak tarihi insan soyları arasında yapılan DNA alışverişleri bununla sınırlı değil. Daha az bilinen tarihi Denisova insanlarının ve Neandertallerin genom dizilemeleri pek çok melezlenme olayına ışık tutmayı sürdürüyor.

Science Daily’nin aktardığına göre araştırmacılar, genomları analiz etmek için gen akışı binlerce yıl önce gerçekleşmiş olsa bile diğer türlerden gelen DNA parçalarını saptayabilen bir algoritma geliştirdi.

Ekip bu algoritmayı iki Neandertal, bir Denisova insanı ve iki Afrikalı insanın genomlarını incelemek için kullandı. Bilim insanları Neandertal genomunun yüzde üçünün antik insanlardan geldiğini ve türler arasında melezleşmenin 200 ila 300 bin yıl önce gerçekleştiği sonucuna ulaştı.

  • Modern insanın Avrupa’ya bilinenden 150 bin yıl daha önce ayak bastığını kanıtlayan kafatası bulundu

Araştırmacılar aynı zamanda Denisova genomunun yüzde birinin bilinmeyen ve daha uzak bir akrabadan (muhtemelen Homo erectus’tan) geldiğini ortaya koydu. İncelemeler sonucunda bu “süper-arkaik” bölgelerin yaklaşık yüzde 15 oranında bugün yaşayan modern insanlara da aktarıldığı ortaya çıktı.

Yeni bulgular, daha önce antik insanlar ve akrabaları arasında keşfedilen gen akışı vakalarını doğrulamanın yanı sıra bilinmeyen yeni melezleşmelere de işaret ediyor. Bu olayların sayısını göz önünde bulunduran araştırmacılar, büyük olasılıkla iki grubun aynı yer ve zamanda bulundukları her seferinde bu genetik değiş tokuşların yaşandığını ifade ediyor.

Ekibin yeni algoritması, yüz binlerce yıl önce gerçekleşmiş ve kullanılabilecek az sayıda antik genomun bulunduğu durumlarda bile gen akışının küçük kalıntılarını tanımlamayı başarıyor.

Bilim insanları, algoritmanın kurtlar ve köpekler gibi melezleşmenin gerçekleştiği diğer türlerdeki gen akışlarının araştırılması için de kullanılabileceğini düşünüyor. 

Makalenin yazarlarından Adam Siepel konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
>Hem modern insan hem de arkaik homininlerden bir genetik dizi toplamının, tam evrimsel geçmişi ortaya çıkarmak için kullanılması ve insan tarihinin derinlikleriyle ilgili neler öğrenilebileceğini göstermesi heyecan verici. ARGweaver-D isimli bu yeni algoritma, zamanda şimdiye dek gördüğüm tüm diğer hesaplamalı yöntemlerden daha eskiye erişebiliyor.

Ekibin bulgularını içeren çalışma 6 Ağustos’ta hakemli bilim dergisi PLOS Genetics’de yayımlandı.

Yorum Yaz


*